csende
Arrow
Arrow
NÁVES OBCE - typický pohled na centrum obce
Slider

Honební společenstvo Příbraz jako vlastník honebních pozemků sdružujících celkem 1109 ha pozemků v katastrálních územích Příbraz ,Dolní Lhota a Dvorce pronajalo ode dne 1.4.2003 společenstevní honitbu Mysliveckému sdružení Blata Příbraz, ve kterém se sdružily vlastníci půdy, kteří mohou vykonávat právo myslivosti. V současné době má sdružení 17 členů. Předsedou sdružení Blata Příbraz byl zvolen pan PUNDA Jiří st. a hospodářem pan KRÁL Miloš.

Sdružení obhospodařuje jak již bylo uvedeno 1109 ha pozemků v následující druhové skladbě:
- 221 ha lesních pozemků,
- 682 ha zemědělských pozemků,
- 101 ha vodní plochy,
- 105 ha ostatní plochy.

Stav zvěře:
- srnčí 44 ks,
- zajíc 60ks,
- bažant 30.

V zimním období slouží k přikrmování zvěře 26 mysliveckých zařízení.

Myslivecké sdružení Blata Příbraz pořádá pro členy honebního společenstva každoročně v místním pohostinství myslivecký ples s bohatou tombolou.